Niels Kjeldsen – helten fra 1864

Give har også sine egne helte, og den bedst kendte er Niels Kjeldsen der blev skudt af en tysk dragon ved Højen under en rekognoscering fra Vejle mod Kolding søndag den 28. februar 1864.

Dragon Niels Kjeldsen

Niels Kjeldsen faldt som dragon under krigen i 1864. Krigen kendes også som 2. Slesvigske Krig, der blev udkæmpet mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden.

En kampvognseskadron er således opkaldt efter ham, og i Give, hvor han blev født og ligger begravet, holdes årlige mindehøjtideligheder på hans dødsdag. I disse sammenhænge lever dele af legendedannelsen videre.

150 året for krigen i 1864 blev markeret ved et stort arrangement i Give for dragon Niels Kjeldsen, der efter en heroisk kamp mod prøjserne faldt den 28. februar 1864 ved Blåkjær Skov. Historien om Niels Kjeldsen fik meget stor betydning for den danske ånd i tiden efter nederlaget i 1864.

Niels kjeldsen